ربوده شدن میلیاردر آفریقایی

محمد دوجو جوانترین میلیاردر آفریقایی که گفته میشود نزدیک به یک ونیم میلیارد دلار ثروت دارد روز گذشته بوسیله گروهی مسلح از سالن ورزش هتل اقامتش در تانزانیا ربوده شد . پلیس میگوید هنوز از دلیل این اقدام اطلاعی نئارئ اما احتمال دارد که ربایندگان قصد گرفتن اخاذی از اقدام خود را دارند
آمریکا یک جاسوس چین را به تلاش برای سرقت اسرار تجاری از شرکت های بزرگ هواپیمایی و فضایی آمریکا متهم کرد.

3-