پنس و تاکید بر سختگیری در مرزهای ورودی آمریکا

مایک پنس معاون اول رییس جمهور آمریکا ضمن اعلام اینکه در مراسم سوگند ریاست جمهوری جدید مکزیک در ماه دسامبر در این کشور شرکت خواهدکرد تاکید کرد که سیاست آمریکا برای ساخت دیوار با مکزیک و نیز سختگیری همه جانبه برای مقابله با ورود غیر قانونی مهاجرین به داخل امریکا تاکید کرد . او تاکید کرد که پیام این اقدامات ساده است از مرزآمریکا عبور نکنید و جان خود و خانواده تان را بخطر نیاندازید .