مخالفت نوری همدانی با شفافیت مالی ایران

آیت الله حسین نوری همدانی پیش از ظهر دیروز در درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم با اشاره به اینکه حوزه علمیه باید همیشه نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه توجه داشته باشد، بیان کرد نظام ما یک نظام اسلامی است و نمی توانیم نسبت به مسائل این نظام بی توجه باشیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه وجود مسائلی درزمینه بهای سکه، دلار، و خودرو در جامعه اضطراب ایجاد کرده است،وی افزود مردم می گویند نظام را شما به وجود آوردید و باید نسبت به مسائل آن نظارت داشته باشید. نوری همدانی با تاکید بر اینکه مبادا (کنوانسیون مقابله با پولشویی و تروریسم ) FATF مانند برجام شود و وکلای مردم باید در خانه ملت مراقب باشند گفت در این میان حوزه علمیه نیز وظیفه دارد که بیدار بوده و با تمام قوا با این قرارداد مخالفت کنند.
آیت الله نوری همدانی در قسمتی دیگر از نطق خود به در دستور کار بودن بررسی قراردادFATF از سوی مجلس شورای اسلامی اشاره داشت و متذکر شد این قرارداد که بررسی آن در دستور کار مجلس قرار گرفته یکی از قراردادهای عبری، عربی و غربی است. وی با اشاره به مفاد این قرارداد تاکید کرد از طریق این قرارداد می خواهند برای مقابله با تروریسم قواعدی وضع کنند و همه در این خصوص هم پیمان شوند ولی اختیار را به دست تحریم کنندگان ما و حامیان صهیونیست ها می دهند.
نوری همدانی مانند همه ی مراجع تقلید دیگرکه در سهم خواهی از نظام همیشه در صف نخست قرار دارند و خانواده ی طلاب را سهام دار ارشد جمهوری اسلامی می دانند اما زمانیکه سخن از معیشت و مشکلات مردم به میان می آید
خودرا دخیل در این موضوعات نمی دانند و تنها با گفتن این جمله که قناعت پیشه کنید شانه از توضیحات اساسی و مشکلات مردم و کشور خالی می کنند