شکایت دولت از منصور ارضی

در پی اظهارات منصور ارضی مداح معروف در مراسم دعای روز عرفه مبنی بر اینکه مرگ روحانی هم مثل رفسنجانی در استخر خواهد برد و به خاطر لحن توهین امیزی که علیه رئیس‌جمهور به کار برده، لعیا جنیدی معاون حقوق رئیس جهور اظهار داشت دولت از توهین‌کنندگان اخیر به رئیس‌جمهور به دلیل جرم مشهود، شکایت کرده است.
وی گفته است این اقدام به دلیل متزلزل شدن احساس امنیت عمومی و جلوگیری از مایوس شدن مردم و‌ همچنین محرز بودن جرم مشهود صوت خوهد گرفت.
جنیدی با اشاره به اینکه این اقدام جرم است و تنها جنبه شخصی ندارد بلکه به اعتماد و امید عمومی ضربه می‌زند، گفته است این اقدام از وجه توهین به منتخب مردم مورد شکایت قرار گرفته است.

معاون رئیس‌جمهور با بیان این موضوع که مقدمات شکایت در این مورد فراهم شده، و از مراجع امنیتی و اطلاعاتی هم استعلام شده، گفته است هنوز تصمیم گیری نشده که آیا باید با اطلاعات موجود شکایت صورت پذیرد یا برای انجام شکایت دولت باید منتظر استعلام دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی بماند.
وی همچنین افزایش توانایی دولت از جنبه حقوقی را یکی از موفقیت‌های بخش تحت نظارت خود عنوان کرده و گفته است بررسی توافق‌های بین‌المللی یکی از امور مورد توجه در معاونت حقوقی رئیس جمهوری است که مورد تاکید قرار دارد.تاکید معاون حقوقی رئیس جمهور از ضرورت پیگیری توهین به رئیس جمهور در حالی صورت می‌گیرد که مهم‌ترین وظیفه دستگاه حقوقی زیرمجموعه دولت توجه به ابعاد حقوقی قراردادها و موضوعاتی که موجب خدشه به حقوق ملت و حقوق عمومی می‌شود از مهم‌ترین وظایف معاونت حقوقی است که به
نظر می‌رسد معاونت حقوقی رئیس حمهور در یک سال روی کار امدن کمتر به آن توجه داشته است و بیش از توجه به ابعاد و پیامدهای حقوقی تصمیمات دولت برای مردم، با توجه به اینکه اقدامات دولت به نحوی مدیریت شود که اسیب‌های حقوقی کمی برای مردم داشته باشد، بیشتر به رفع مشکلات حقوقی در دستگاه دولت توجه داشته است