سر صفحه با ایرج جمشیدی – یکشنبه ۳۰ اردیبهشت

با ما همراه باشید. منتظر شنیدن نظرات شما عزیزان در ارتباط با این برنامه هستیم.

یوتیوب