برگزاری مراسم میراث فرهنگی فرش ایرانی در بریتانیا

ویژه برنامه برگزاری مراسم میراث فرهنگی فرش ایرانی در بریتانیا از تلوزيون ایران فردا. با ما همراه باشید. منتظر شنیدن نظرات شما عزیزان در ارتباط با این برنامه هستیم.

یوتیوب