زنگ سلامت دوشنبه ۶ آذر

شما را به دیدن صد و بیست و پنجمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه مروری بر کمردرد و تمرینات خاص و ثبات خواهیم داشت. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب دانلود