زنگ سلامت دوشنبه ۲۰ شهریور

شما را به دیدن صد و چهاردهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به مبحث آسایش و عدم آن در زمینه کاری متخصصین پزشکی می پردازیم. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب دانلود