پولیتیکو: طرح واشنگتن برای دوره پسا جنگ در غزه

«پولیتیکو» به نقل از ۴ مقام در دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، آورد که این دولت در حال بررسی انتصاب مسئولی آمریکایی در منصب رایزن غیرنظامی در نیرویی تماما فلسطینی بعد از پایان جنگ کنونی در نوار غزه است.
به گفته این منابع، این ابتکار عمل دولت آمریکا، بیانگر تصمیم واشینگتن برای پیوستن به روند تامین امنیت غزه است.

بر اساس این سناریو، مقر حضور رایزن غیرنظامی آمریکایی در غزه خواهد بود تا از نزدیک با فرمانده این نیروی فلسطینی که احتمالا فردی فلسطینی یا از کشوری عربی است، همکاری کند.
این ۴ مقام مسئول آمریکایی تاکید کردند که واشینگتن، همچنان اختیارت رسمی که این رایزن غیرنظامی آمریکایی از آن برخوردار خواهد بود را در دست بررسی دارد.

طبق گزارش «پولیتیکو» همین مسئولان تأکید کردند که این ابتکار عمل، بخشی از برنامه آمریکا برای ایفای نقش «پیشتاز» در خارج کردن غزه از آشوب کنونی است.

گفت‌وگوهای خصوصی میان کاخ سفید و وزارتخانه‌های دفاع و خارجه در مورد نقش این رایزن نشان می‌دهد که دولت بایدن پیش‌بینی می‌کند در قلب اتفاقاتی حضور داشته باشد که پس از پایان جنگ در غزه رخ خواهد داد.
پیش‌بینی شده که آمریکا حتی به شکلی جزئی، مسئولیت رخدادهای آتی در غزه از جمله بهبود زندگی ۲.۲ میلیون فلسطینی را بر عهده بگیرد که از هفتم اکتبر گذشته در شرایط فوق‌العاده دشواری بسر می‌برند.

این ۴ مقام مسئول امریکایی افزودند که رایزن غیرنظامی آمریکایی، قصد ورود به غزه را ندارد تا از این طریق از دادن علائمی مبنی بر اقدام آمریکا در ایفای نقش پشت پرده در گردانندگی امور غزه، اجتناب شود.
به گفته دو نفر از مسئولان مزبور، رایزن غیرنظامی آمریکایی احتمالا در سینا مستقر خواهد شد در حالی که یکی دیگر از این مسئولان تاکید کرد مکان حضور این رایزن، اردن خواهد بود.

گمان می‌رود که بحث‌ها درباره رایزن غیرنظامی آمریکایی غزه و نقش او و نیروی حافظ صلح، از ماه‌ها قبل در دولت امریکا مطرح شده است.

طرح تعیین رایزن آمریکایی، یکی از سناریوهای متعددی است که برای سناریوهای «روز بعد» جنگ مطرح شده که مشتمل برسناریوهای دیگری است که بر توسعه اقتصاد غزه و بازسازی شهرهای ویران شده متمرکز است.
بیشتر این سناریوها مبتنی بر تشکیل یک نیروی حافظ صلح است، اما بحث‌ها در مورد تشکیل آن و اختیاراتی که به این نیرو واگذار خواهد شد، همچنان ادامه دارد.