هراس زایی در مردم برای مقابله با حجاب و انتشار تصاویر مسافران در مترو مشهد و واکنش‌ها به آن

در پی انتشار تصاویر شهروندان در مانیتورهای متروی مشهد، واکنش‌‌ها نسبت به این اقدام شهرداری مشهد شدت گرفته است و حتی به واکنش دولت نسبت به این اقدام منجر شد. به گفته خبرنگار روزنامه خراسان، این مانیتورها با عبور اشخاص از مقابل آنها، عکس، سن و جنسیت افراد را نمایش می دهند.کارشناسان گفته اند این مانیتورها کارکردی شبیه به فناوری پیشرفته تشخیص چهره و هویت دارد.
در عین حال سخنگوی متروی مشهد گفته است که بر اساس دستورالعمل‌های موجود، در گیت‌های ورودی به افراد بی‌حجاب توسط کارکنان تذکر داده می‌شود و به گفته وی، هفته‌ای یک بار، برخی افراد از قرارگاه‌های جهادی فعال در حوزه حجاب با حضور در مترو، به ترویج فرهنگ حجاب می‌پردازند.
مهدی تناکی مدیر روابط عمومی فرمانداری مشهد ضمن تایید موضوع نصب مانیتورها در متروی مشهد با بیان این موضوع که نمایش چهره افراد در مانیتورها متوقف شده است، در عین حال اعلام کرده است که این تلویزیون همچنان فعال است و تصاویر افراد را پردازش می کند. وی گفته است انتشار اطلاعاتی که در کنار تصاویر چهره افراد منتشر میشد، متوقف شده است.
تناکی ضمن تکذیب این موضوع که اطلاعات خصوصی افراد منتشر شده است، این موضوع را تکذیب کرد و اظهار داشت فقط اطلاعاتی مانند جنسیت و سن افراد منتشر شده است. به گفته وی حتی نام افراد هم منتشر نشده است.
به گفته وی حتی سن افراد هم اشتباه منتشر شده است. وی در این خصوص اعلام کرده است که ابتدا قرار بوده که فقط تصاویر افراد روی تلویزیون منتشر شود، اما اپراتور موارد دیگری هم به آن افزوده است.
به گفته مدیر روابط عمومی فرمانداری مشهد، موضوع انتشار تصاویر افراد از حدود یک سال پیش در فرودگاه و راه آهن وجود داشته است و عینا همین روند ادامه داشته است. وی تصریح کرده است در پی حواشی مرتبط با موضوع انتشار تصاویر متوقف شده است.
گرچه به گفته فرمانداری مشهد، این تصاویر فقط تصویر و سن و جنس افراد را نمایش می دهند، اما به خوبی مشخص است که اتصال این مانیتور به بانک داده، به عنوان مثال بانک اطلاعاتی بانک ها می‌تواند به سهولت اطلاعات شخصی افراد را به تصاویر برداشت شده الصاق کند و هویت فرد را به سهولت تشخیص دهد.
به نظر می رسد که این اقدام گامی مهم در راستای مانیتور کردن مردم برای حجاب باشد که دولت و حاکمیت در تلاش است تا با انواع اقسام روش ها آن را به مردم تحمیل کند.
اتصال این مانیتورها به اطلاعات هویتی که در اختیار حاکمیت قرار دارد نه تنها کار سخت و پیچیده‌ای نیست، بلکه با در اختیار داشتن تصاویر حتی ناواضح افراد و استفاده از داده های کارت بانکی در مترو یا اطلاعات هویتی مربوط به بلیط در فرودگاه ها و دیگر پایانه ها به سهولت می توان اطلاعات هویتی اشخاص را شناسایی کرد. حکومت در مقابله با مردم و زمانی که در مورد حجاب زنان شکست خورده سعی میکند در این مسیر گام بردارد که مردم را دچار هراس کند.