اقتصاد ورشکسته دولت و انتقادات شدید از ادعاهای انتخاباتی رییسی

وضعیت رو به ویرانی اقتصاد کشور که با ارقام بالای تورم و کاهش اشتغال همراه است و همراه با ادعاهای تبلیغاتی دولت رییسی همراه است موجب شده که عبدالناصر همتی را به واکنش وادارد. وی در انتقادی که مطرح کرده امارهای تبلیغاتی دولت و نیز ادعاهای رییسی در مورد بودجه را زیر علامت سوال برده است وی عملا نشان داده که ادعاهای تبلیغاتی رییسی در هنگام انتخابات ریاست جمهوری سرابی بیش نبوده است . وی گفت بعد از گذشت ۲۶ماه از تلاش دولت سیزدهم و چاپ ۵۰۰ همت پول، رشد ۱۴۶٪ قیمت خوراکیها، افزایش ۱۴۵ ٪ قیمت مسکن و افت شدید سرانه مصرف اقلام اساسی مردم نظیر گوشت و مرغ آیا ادعای صادق الوعد بودن دولت رییسی مقبولیت دارد؟
وی افزود دولت صادقانه به مردم بگوید ، آیا هنوز بر نظر قبلی خود باقی هست که عامل اصلی مشکلات، بیشتر بی کفایتی مدیریتی است تا تحریمها. این در حالی بود که رییسی در انتخابات ریاست جمهوری معتقد بود که چالش کشور به مدیریت روحانی باز میگررد و ربطی به تحریمها ندارد ولی الان مسیله بحران اقتصادی را متوجه تحریمهای اقتصادی کرده است.
همتی ادعاهای بودجه رییسی را نقد کرده و گفته که وی مدعی شده که تلاش شده است با بودجه ۱۴۰۳، بسیاری از ناترازی هایی که موجب رنج همگان شده است، تراز بشود. وی می پرسد رییسی بهتر است توضیح بیشتری بدهند، بودجه ای که خودش ازنظر در آمدها در معرض ناترازی است، چگونه قرار است بطور جهادی ناترازیهای چند صد هزار میلیارد تومانی سیستم بانکی،صندوق های بازنشستگی و بدهی دولت و شرکتهای دولتی را تراز کند؟
دولت رییسی مدعی است که میخواهد حرف اول را از نظر اقتصاد در منطقه بزند بدون انکه مشخص کند که بدون تدارک منابع لازم برای سرمایه گذاری وسیع و رشد جدی میزان بهره وری چگونه این امر عملی است که انهم بدون رفع کامل تحریمها و موانع مبادلات آزاد تجاری و بانکی بین المللی مقدور نیست که دولت در این زمینه نتوانسته گام بردارد.