ادعاهای واهی رییسی در خصوص رشد اقتصادی و ضرورت بهبود زندگی مردم

با وجود وخیم بودن شرایط اقتصادی، موقعیت نزولی تولید اقتصادی ، ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی، از دامداری ها گرفته تا صنایع کوچک، و روی آوردن همه گروه های شغلی به فعالیت‌های دلالی برای گزران امور ویا فروش سرمایه ها و انباشت و هدررفت سرمایه ها در اختیار گروهی خاص، ابراهیم رئیسی و تیم ضعیف اقتصادی او که فکر میکنند با دادن امار دروغ میتوانند مردم را سرگرم نگه دارند ریاکارانه مدعیند که شرایط اقتصادی کشور رو به بهبود است و گردش مالی کشور را که ناشی از دلالی و فروش و خدمات است ونه تولید، به پای رشد اقتصادی نوشته اند و تصور می کنند که به دلیل بهبود شرایط اقتصادی می توانند مانند دهه 50، به سراغ بهبود شرایط زیستی مردم بروند و رفاه مردم را ارتقا دهند.
در همین راستا، ابراهیم رئیسی دستور ساخت یک ورزشگاه مناسب در تهران را صادر کرده و ضمن این که ساخت یک ورزشگاه مناسب در تهران را زمینه‌ساز افزایش نشاط جوانان دانسته است، خواستار شروع مطالعات مقدماتی و جایابی محل احداث این ورزشگاه شده است.
ابراهیم رئیسی همچنین در جلسه دولت که روز چهارشنبه برگزار شده است، با اشاره به نرخ رشد اقتصادی قابل ملاحظه سه ماهه ابتدایی امسال از همه دستگاه‌های اجرایی و مسئول خواسته است تا همه توان خود را برای اثرگذاری بهبود نرخ رشد اقتصادی بر وضعیت عمومی اقتصاد کشور و بهبود معیشت اقشار مختلف، به‌ویژه دهک‌های پایین بکار گیرند.
رئیس جمهور که برای سخنان خود به گزارش های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی استناد کرده است، ضمن ابراز خشنودی از نرخ رشد اقتصادی قابل ملاحظه سه‌ماهه ابتدایی امسال، از همه بخش‌هایی که در دستیابی به آن تلاش داشته‌اند، تقدیر کرده و تاکید کرده است که اگرچه افزایش نرخ رشد اقتصادی مهم است، اما مهم‌تر از آن حفظ، تداوم و ارتقای این روند است.
کارشناسان اقتصادی دولت به این موضوع توجه ندارند که این افزایش نرخ رشد اقتصادی، که عمدتا بر اساس افزایش گردش مالی سنجیده می شود، عمدتا ناشی از دلالی است نه تولید.
مشاهدات میدانی حاکی از محدود شدن فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی و همچنین تعطیلی کشاورزی به خاطر کمبود آب گسترده از یکسو و عدم توجیه اقتصادی کشت و کشاورزی برای کشاورزان از سوی دیگر است. با این حال رئیس جمهور با توهم بهبود تولید، از همه دستگاه‌های اجرایی و مسئول خواسته است همه توان خود را برای اثرگذاری بهبود نرخ رشد اقتصادی بر وضعیت عمومی اقتصاد کشور و بهبود معیشت اقشار مختلف، به‌ویژه دهک‌های پایین به‌کار گیرند.
با نگاهی تحلیل‌گرانه، کاملا محسوس است که با توجه به انتقادات گسترده اخیر از جمهوری اسلامی و ارجاعات متعدد به رشد اقتصادی کشور در دهه 50 در سال های منتهی به پیروزی انقلاب، که مورد حسرت بسیاری از جوانان و حتی انقلاب کرده هاست، جمهوری اسلامی در تلاش است تا شرایط کشو را به خصوص شرایط اقتصادی کشور را از دهه 50 بهتر بنمایاند و به این منظور لازم است تا شرایط اقتصادی را خوب و رو به بهبود نمایش دهد.
کارخانه ها در کشور نیمه تعطیل هستند و جز ساخت و ساز که به امید دلالی بیشتر از طریق ساخت و ساز، رونق محدودی دارند، بقیه بخش های کشور، حتی اصناف فعالیت های محدودی دارند. فعالیت های شغلی فعال در کشور عمدتا شامل مشاغل آرایشگری، مشاغل مربوط به غذا و تولید غذا هستند و به جز آن بقیه فعالیت ها در رکود قرار دارند.
دستور رئیس جمهور در خصوص ساخت ورزشگاه جدید در تهران در حالی صورت می پذیرد که تهران تعدادی از بهترین ورزشگاه های کشور را که در زمان خود بهترین ورزشگاه های منطقه بودند، در اختیار دارد و حتی از عهده نگهداری و بهبود کیفیت آنها نیز عاجز است. به گفته کارشناسان و تحلیلگران دولت اگر پولی هم دارد، که ندارد، خوب است که آن را برای نگهداری این ورزشگاه ها هزینه کند نه و ساخت ورزشگاه جدید، یا آن که این پول را اگر در اختیار دارد، آن را در شهرستان ها به ساخت ورزشگاه و سایر نهادهای فرهنگی اختصاص دهد که تا این حد در محرومیت نهادهای فرهنگی و آموزشی و هنری نباشند.دولت و جمهوری اسلامی اگر به فکر نشاط جوانان می بود، زمینه ساخت و گسترش ورزشگاه و تئاتر و مکان های هنری و فرهنگی را در شهرستان ها فراهم می کرد و فضایی برای این همه جوان مشتاق فراهم می ساخت.