برای یک زندگی معمولی – قسمت سی و هشتم: محیط زیست

نقش و وظیفهٔ سیستم حاکم در ترویج و ارتقاء فرهنگ آموزشی و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور برای نسل‌های آینده اهمیت زیادی دارد. اما، در یک حکومت ایدئولوژیک و تمامیت‌خواه، این مسئله نادیده گرفته شده و حتی علیه افرادی که به طور داوطلبانه در این زمینه فعالیت می‌کنند، اقدامات امنیتی انجام می شود. این در حالی است که کشوری که قابلیت تبدیل شدن به بزرگترین مقصد گردشگری در منطقه را دارد، حتی قادر به تأمین آب و هوای سالم برای شهروندان خود نیست. #زن_زندگی_آزادی

یوتیوب