حضور شاهزاده رضا پهلوی در پارلمان کانادا و پیام نرگس محمدی از زندان

پارلمان کانادا دوشنبه‌ در اوتاوا میزبان پنج نفر از مخالفان جمهوری اسلامی بود تا به پرسش‌های نمایندگان دولت کانادا و نمایندگان مجلس در مورد چشم اندازهای آینده تحولات ایران پاسخ دهند در این میان شاهزاده رضا پهلوی که به عنوان برجسته ترین نیروی اپوزیسیون شناخته میشود در سخنانی خواستار ان شد که دولتهای غربی حمایت حداکثری از مردم را پیشه کنند. در عین حال شاهزاده رضا پهلوی خواستار قرار دادن منابع مسدود شده دولت جمهوری اسلامی و عناصر وابسته به حکومت به صندوق تامین منابع مالی یرای کمک به اعتصاب کنند گان جنبش اعتراضی اخیر شد.
اما در تحولی دیگر نرگس محمدی زندانی و فعال سیاسی و حقوق بشری در تازه‌ترین پیام خود از زندان عفو رهبری را نمایشی فریبکارانه برای فریب دولت‌های غربی خواند وی گفت نمایشی که از ۱۷ بهمن ماه تحت عنوان عفو رهبری و آزادی بخشی از زندانیان سیاسی و عقیدتی به راه افتاده، نه بر اساس اتخاذ رویکرد مداراگرانه یا چرخشی به سوی سیاست‌های حقوق بشری، بلکه به منظور به‌کارگیری شیوه‌ای فریبکارانه برای فریب دولت‌های غربی، نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و شورای حقوق بشر سازمان ملل است. وی خواستار توجه سازمانهای بین المللی به این موضوع شد. وی افزود سیاست‌های زن‌ستیزانه حکومت استبداد دینی شدت گرفته است، چنان که سران سه قوه گفته‌اند با بی‌حجابی برخورد کرده و متخلفان را مجازات خواهند کرد.
نرگس محمدی گفت آزادی زندانی سیاسی به هیچ وجه نمیتواند به معنای گشایش فضای سیاسی و اجتماعی در ایران باشد وی افزود تحقق دموکراسی بدون جامعه مدنی قدرتمند امکان‌پذیر نیست. سیاست جمهوری اسلامی در نمایش عفو و آزادی بخشی از زندانیان سیاسی سرپوش گذاشتن بر وجه اصلی و مهم سرکوب، یعنی بستن نهادهای مدنی و مستقل مردمی ما یعنی محروم کردن ما از دموکراسی است.
خانم محمدی در پایان پیام خود گفت ما از حکومت عفو نمی‌خواهیم. از نظر ما جمهوری اسلامی باید پایان یابد و از شما انتظار داریم ما را حمایت و یاری کنید.
سخنان شاهزاده رضا پهلوی مورد توجه اعضای پارلمان کانادا قرار گرفت به نظر می رسد با افزایش اعتراضات و اعتصابات، پیشنهاد شاهزاده رضا پهلوی در مورد راه اندازی صندوق تامین مالی اعتصاب کنند گان بیش از همیشه مورد توجه قرار گیرد.