چالش جدید برای دولت آلمان

در حالیکه جنگ اوکراین چالش بنیادی در حوزه اقتصادی برای دولت المان ایجاد کرده اکنون اعتصاب بی سابقه بخش حمل و نقل ضربه جدیدی به موقعیت دولت المان وارد کرده است. به گزارش رویترز و سی ان ان اعتصاب کارکنان فرودگاه‌ها و خطوط راه آهن شهری و بین شهری سراسر آلمان را از حرکت باز داشت. اعتصاب جاری بزرگترین و فراگیرترین اعتصاب سی سال اخیر در آلمان است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند اکثریت مردم آلمان به رغم مشکلات ناشی از اعتصاب بزرگ از آن پشتیبانی می‌کنند.
روز دوشنبه به فراخوان دو اتحادیه خدمات عمومی یا اتحادیه سراسری سندیکاهای آلمان که شش میلیون عضو دارد حدود ۳۵۰ هزار نیروی کار در فرودگاه‌ها، ایستگاه‌ها و خطوط راه آهن سراسر آلمان دست از کار کشیدند. در این روز کارکنان حمل و نقل شهری در هفت ایالت آلمان نیز به اعتصاب پیوستند.
سندیکاهای خدمات عمومی آلمان از ماه‌ها پیش به خاطر افزایش شدید نرخ حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی برای افزایش ده و نیم درصد بر حقوق اعضای خود مبارزه می‌کنند. آنها تاکنون بارها در شهرهای مختلف دست به اعتصاب و تظاهرات زده‌اند، اما این نخستین بار است که با به راه انداختن یک اعتصاب سراسری آلمان را فلح کرده‌اند.مبارزات ماه‌های اخیر سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی تاکنون ۵۰ درصد موفق بوده است و انتظار می‌رود با اعتصاب فلج کننده سراسری به نتایج بهتری هم برسد. زیرا سندیکاها تهدید کرده‌اند که تا به نتیجه دلخواه خود نرسند به اعتصاب‌های سراسری یا پراکنده ادامه خواهند داد.
به موازات اعتصاب فرودگاه‌ها و خطوط راه آهن، برخی شهرهای آلمان شاهد تظاهرات خیابانی اعتصابیون و پشتیبانان آنها نیز بودند. در روزهای آخر هفته، هزاران تن در برابر دروازه براندنبورگ برلین به پشتیبانی از خواست سندیکاها دست به تظاهرات زدند.