چین و تلاش برای پرهیز از ورود قدرت های بزرگ به جنگ هسته‌ای

به گزارش رویترز با افزایش خطر نبرد هسته ای در جنگ اوکراین بدنبال تهدید روسیه، مائو نینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت: کشورش خواستار کاستن از ریسک درگیری بین قدرتهای هسته‌ای بوده و تاکید دارد که جنگ هسته‌ای هیچ برنده‌ای نمی‌ تواند داشته باشد.مائو نینگ بیان داشت: ماه ژانویه گذشته رهبران پنج کشور مسلح به سلاح هسته‌ای در جهان بیانیه‌ای مشترک با این مضمون منتشر کردند که یک جنگ هسته‌ای نباید شروع شود و نمی‌تواند برنده‌ای داشته باشد. آنها بیان داشتند، که ریسک‌های استراتژیک یک درگیری نظامی بین کشورهای مسلح به سلاح‌ هسته‌ای باید کاهش یابد.