برای یک زندگی معمولی – قسمت دوازدهم: رواداری

یکی از مظاهر مهم رواداری این است که کار تیمی و گروهی امکانپذیر می شود. و با پذیرش تنوعِ افکار، نوآوری، خلاقیت افراد، می توان از طریق تجمیع مهارت های شخصی، توانایی های جمعی، و حل دسته جمعی پیچیدگی ها بازدهی سازمانی رو افزایش داد.

در عین حال باید توجه داشته باشیم که، با وجود جنبه های مثبت و سازنده و صلح آمیز گسترش فرهنگ رواداری و تحمل افکار و شیوه های زندگی متفاوت، رواداریِ بی حد و مرز هم می تواند منجر به انفعال جامعه و افزایش خطر قدرت گرفتن گروه هایی شود که …
#جانم_فدای_ایران #من_وکالت_میدهم #مهسا_امینی #اعتصابات_#اسماعیل_نوری_علا سراسری #ایران#تهران#اروپا#مهسا_امینی#انقلاب_ملی #پارتی_بازی #دموکراسی #سکولاریسم #زن_زندگی_آزادی #حقوق_بشر

یوتیوب