چالش بحرانی اقتصاد کشور و حرکت به سمت پرتگاه

بی توجهی به عواقب تحریم اقتصادی و پافشاری بر روی برنامه هسته ای سبب شده که جذب سرمایه کذاری خارجی حذف شود و نیز مسیر عادی حضور ایران در تجارت جهانی نیز بسته شود و موقعیت ایران در اقتصاد جهانی نیز روز به روز تضعیف و بی رنگ شود.
در همین رابطه مسولین اتاق بازرگانی درباره این خطر بارها به مقامات حکومتی در جلسات خود منتقل کرده اند و در یکی از این اخرین هشدارها که به طور علنی مطرح شده است محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در گفتگویی به چالشهای کشور در این زمینه پرداخت و هشدار داد . وی گفت بعد از جنگ‌جهانی دوم در نتیجه پژوهش‌ها و تجربه‌‌‌‌‌های مختلف این موضوع به اثبات رسید که اثر تجارت بر رشد اقتصاد و رفاه جوامع جدی است.او افزود در بین همه کشورهای نوظهوری که از فردای جنگ دوم جهانی تا امروز پای در جاده رشد اقتصادی گذاشتند، هیچ کشوری نبوده که در میان‌مدت تا بلندمدت یعنی در محدوده ده سال ‌تا چند ده سال وضع مردم و اقتصاد بهتر شده باشد، اما وارد حوزه تجارت بین‌الملل نشده باشد. و ی تاکید کرد تجارت خارجی یکی از لوازم رشد اقتصادی مستمر است ولوازم مورد نیاز برای اینکه یک کشور وارد بازی تجارت بین‌الملل شود، اتخاذ سیاست‌های تجاری و ارزی و سیاست‌های پولی و مالی مناسب در کنار طراحی و اجرای استراتژی توسعه صنعتی است.وی سپس هشدار داد که از جدول داده ستانده تجارت خارجی ایران و جهان که به تازگی تهیه شده عملا ایران از نقشه تجارت بین‌الملل حذف شده است و و این جدا از تبعاتی که برای رشد اقتصادی کشوردارد، خطراتی نیز برای امنیت ملی ایران دارد.
وی گفت جایگاه ایران در نظام تجارت‌جهانی سقوط وحشتناکی کرده که تا کنون سابقه نداشته است و افزود دردآورترین نتیجه این مطالعات و پژوهش‌ها که بر مبنای محاسبات صورت‌گرفته به‌ دست آمده، این است که بود و نبود اقتصاد ایران اثرچندانی بر اقتصاد بین‌الملل ندارد؛ موضوعی که بسیار تاسف‌‌‌‌‌بار است و بزرگ‌ترین اثر این وضعیت آن است که آسیب رساندن به اقتصادکشور به‌سادگی ممکن خواهد شد.
وی گفت نتایج محاسبات انجام شده در این بررسی به نشان میدهد که حتی در بازار روسیه نیز ما نمیتوانیم با ترکیه در فروش اجناس و محصولات خود رقابت کنیم و افزود اصولا ساختار تولید ما به‌ویژه در حوزه صنعت به گونه‌ای نیست که امکان رقابت با محصولات ترکیه را به ما بدهد و محصولاتمان را به روسیه صادر کنیم.
مقامات جمهوری اسلامی کور کورانه چشم خود را به روی تبعات خطرناک قمار هسته ای بسته اند و اقتصاد و امنیت کشور را چهار نعل به سمت پرتگاه سقوط هدایت میکنند. و سطح افزایش ضریب بر خورد نظامی و فروپاشی اقتصادی را افزایش میدهند که نتیجه نهایی ان هرچه باشد تمامیت ارضی کشور را به خطر خواهد انداخت.