ایران و جهان در هفته ای که گذشت

ایران و جهان در هفته ای که گذشت

همراه با فریبا شیرازی مروری خواهیم داشت بر مهمترین عناوین خبری هفته گذشته . در این برنامه گزارش هایی خواهیم شنید از احمد باطبی از واشنگتن و همچنین مهیستان بختیاری از ترکیه . با ما همراه ...

ببینید »