001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

تقویم تاریخ

تقویم تاریخ پنجشنبه 27 خرداد

شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید سالها پیش در روز 27 خرداد ماه چه رویدادهای مهمی در تقویم تاریخ ثبت شده است، پس با ما همراه باشید و تقویم تاریخ را ورق بزنید.

ببینید »