001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

سینما هفت

سینماهفت سه شنبه 16 مهر ماه

با ما باشید در سینما هفتی دیگر به همراه سحر با مروری بر فیلمهای شاخص و سرنوشت ساز سینمای قبل و بعد از انقلاب  ایران . دوستان خود را هم به همراه بیاورید

ببینید »