سینما هفت

سینما هفت سه شنبه 12 آذر

در این سری از ویژه برنامه سینما هفت به ادامه مرور صد فیلم ماندگار تاریخ سینما می پردازیم. با ما همراه باشید با ده فیلم منتخب این هفته.

ببینید »

سینما هفت سه شنبه 5 آذر

در این سری از ویژه برنامه سینما هفت به ادامه مرور صد فیلم ماندگار تاریخ سینما می پردازیم. با ما همراه باشید با ده فیلم منتخب این هفته.

ببینید »

سینما هفت سه شنبه 28 آبان

در این سری از ویژه برنامه سینما هفت به ادامه مرور صد فیلم ماندگار تاریخ سینما می پردازیم. با ما همراه باشید با ده فیلم منتخب این هفته.

ببینید »

سینما هفت سه شنبه 21 آبان

در این سری از ویژه برنامه سینما هفت به ادامه مرور صد فیلم ماندگار تاریخ سینما می پردازیم. با ما همراه باشید با ده فیلم منتخب این هفته.

ببینید »

سینما هفت سه شنبه 14 آبان

در این سری از ویژه برنامه سینما هفت، صد فیلم ماندگار تاریخ سینما را طی ده هفته باهم مرور می‌کنیم . در این برنامه به مرور ده فیلم منتخب از برجسته‌ترین فیلم های تاریخ سینما می‌پردازیم. ...

ببینید »

سینما هفت شنبه 11 آبان

با ما باشید در سینما هفتی دیگر به همراه سحر با برنامه ویژه حضور سینمای ایران در اسکار. دوستان خود را هم به همراه بیاورید

ببینید »

سینما هفت سه شنبه 30 مهر ماه

در این سری از ویژه برنامه سینما هفت، صد فیلم ماندگار تاریخ سینما را طی ده هفته باهم مرور می‌کنیم . در این برنامه به مرور ده فیلم منتخب از برجسته‌ترین فیلم های تاریخ سینما می‌پردازیم. ...

ببینید »

سینماهفت سه شنبه 23 مهر ماه

در این برنامه از سینما هفت به مرور ده فیلم منتخب از برجسته‌ترین فیلمهای تاریخ سینما می‌پردازیم. فیلمهای منتخب این هفته شامل ‪:‬ همشهری کین Citizen Kane , پدر خوانده The Godfather, کازابلانکا Casablanca ,گاو خشمگین ...

ببینید »