سفیر

سفیر دوشنبه 20 آبان

در این شماره از سفیر به تاریخچه ابداع بازی ها در تمدن های فلات ایران می پردازیم. با ما همراه باشید و سفیر را با دیگران به اشتراک بگذارید.

ببینید »

سفیر دوشنبه 13 آبان

در این شماره از سفیر به آرامگاه صفا یا قبرستان ظهیرالدوله باز می گردیم و مروری می کنیم بر شخصیت های مهم تاریخی آن دوره که در آنجا به خاک سپرده شده اند با ما همراه ...

ببینید »

سفیر دوشنبه 6 آبان

در این شماره از سفیر به آرامگاه صفا یا قبرستان ظهیرالدوله سری میزنیم و مروری می کنیم بر شخصیت های مهم تاریخی آن دوره که در آنجا به خاک سپرده شده اند با ما همراه باشید.(قسمت ...

ببینید »

سفیر پنجشنبه 18 مهرماه

در این شماره از سفیر به محله های قدیمیه تهران خواهیم رفت وتاریخچه آنها از آغاز تا کنون را  مرور خواهیم کرد با ما همراه باشید

ببینید »