دنیا از نگاه ف م سخن

ف م سخن جمعه 1 شهریور

«دنیا از نگاه ف.م.سخن» برنامه ای است انتقادی با چاشنی طنز. طنز این برنامه البته برای قهقهه زدن نیست ، بلكه برای اندیشیدن به مصائبی است که گریبان ملت ما را گرفته . كه گاهاً ، ...

ببینید »