دموکراسی و انتخابات آزاد

دموکراسی و انتخابات آزاد/ قسمت هفتم

عنوان مبحث این هفته: فرهنگ در چمبره اقتدار/ مدرس: مهندس حسن شریعتمداری. در فرهنگ ما چه عامل و یا عواملی وجود دارد که استبداد سنتی و اقتدارگرایی را بازتولید میکند؟ از شما دعوت میکنیم که بیننده ...

ببینید »

دموکراسی و انتخابات آزاد / قسمت ششم

عنوان مبحث این هفته : مقاومت مدنی / مدرس: دکتر محسن سازگارا. سلسله درس‌های مقاومت مدنی در ده جلسه برگزار می‌شود. در این درس‌ها بعد از آشنایی اولیه با مفهوم مقاومت مدنی و بازتعریف مفهوم قدرت ...

ببینید »

دموکراسی و انتخابات آزاد / قسمت چهارم

عنوان مبحث این هفته : مقاومت مدنی / مدرس: دکتر محسن سازگارا سلسله درس‌های مقاومت مدنی در ده جلسه برگزار می‌شود. دراین درس‌ها بعد از آشنایی اولیه با مفهوم مقاومت مدنی و بازتعریف مفهوم قدرت سیاسی، ...

ببینید »

دموکراسی و انتخابات آزاد / قسمت سوم

عنوان مبحث این هفته : چالش سنت و دموکراسی / مدرس: حسن شریعتمداری. از شما دعوت میکنیم که بیننده این قسمت از مجموعه “انجمن پیشبرد دموکراسی و انتخابات آزاد ” باشید و برنامه را با دیگر ...

ببینید »