دموکراسی و انتخابات آزاد

دموکراسی و انتخابات آزاد / قسمت سی ام

موضوع مورد بحث در این شماره از برنامه “اقتصاد رانت خواری” خواهد بود. با ما همراه باشید و دوستان خود را نیز با انجمن دموکراسی و انتخابات آزاد آشنا نمایید. منتظر شنیدن نظرات و دیدگاههای شما ...

ببینید »