001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

چهره

چهره شنبه 22 شهريور – آلبرتو سوردی

“صدای بم مردانه و لهجه ی غلیظ رمی در کنار صورتی مهربان و صمیمی… شاید همین ها باشند نخستین جلوه های تمیز دهنده ی مردی که از جانب بسیاری از مردم کشورش بزرگترین مرد ایتالیا نام ...

ببینید »

چهره شنبه 8 شهریور – اورسن ولز

” شمایلی متفاوت و سینمایی پر از ابداع؛ تجربه ی شیوه های متفاوت در روایت داستان و زیستن زندگی و مواجهه با دامنه ای وسیع در سینما، از شاهکارهای کلاسیک شکسپیر تا آثار عامه پسند سینمای ...

ببینید »

چهره شنبه 1 شهریور – ویوین لی

“زیبایی تام و تمام و جمع شدن حیرت آور جملگی صفات زنانه در یک جان. زنی که هم در جلد خودش و هم در جای دیگران، سرشار از غرور و فروتنی همزمان بود، مملو از نجابت ...

ببینید »

چهره شنبه 18 مرداد – آدری هپبورن

جذابیتی یگانه و وجاهت و معصومیتی که با ظریف ترین شیطنت های زنانه عجین شده بود؛ جمله ی اینها و زیبایی و شیک پوشی هم؛ شاید این اوصاف هم آنهایی باشند که در نگاه اول به ...

ببینید »