001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

چهره

چهره شنبه 3 آبان – هامفری بوگارت

” دیگر از مردان تاثیر گذار دوران طلایی هالیوود بود و برترین ایشان به انتخاب انستیتوی فیلم آمریکا؛ مرد پر جذبه و عاشق پیشه ی قصه های نام آشنا و از جمله ی پرکارترین سینماگران تمامی ...

ببینید »

چهره شنبه 19 مهر – گریگوری پک

محجوب و باوقار و سزاوار احترام؛ اینها شاید نخستین صفاتی باشند که از جذاب ترین مرد سینما به ذهن می آیند؛ در این شماره ی چهره سراغ زندگی و هنر “گری گوری پک” را گرفته ایم ...

ببینید »

چهره شنبه 12 مهر – مريلين مونرو

“دیگر از قربانیان غول بزرگ تبلیغاتی هالیوود بود و نشانه ای از نامروتی سیستم های سرمایه داری در به نابودی کشانیدن زندگی افراد بی گناه؛ هم او که از یتیم خانه های شهر تا اوج شهرت ...

ببینید »

چهره شنبه 5 مهر – مارلون براندو

“ستوده شده ترین چهره ی تمامی ادوار سینما بود و خالق ماندگارترین شخصیت های پرده ی جادو؛ سمبلی از مردانگی در سینما و نشانه ای از مروت در دنیای واقعی؛ حرف از مارلون براندو به میان ...

ببینید »