001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

گزارش های ویژه

از جمله رفتگان این راه دراز

همراه با دکتر علیرضا نوری زاده در این برنامه یادی می کنیم از درگذشتگان در عرصه های مختلف فرهنگی، هنری و سیاسی که امسال در میان ما نیستند. با ما همراه باشید.

ببینید »

خط امام | پشت پرده های ۱۳ آبان ۵۸

در این ویژه برنامه همراه با دکتر علی رضا نوری زاده نگاهی خواهیم داشت به زوایای پنهان و ناگفته های پشت پرده از ۱۳ آبان ۱۳۵۸ (برابر با ۴ نوامبر ۱۹۷۹) و اشغال سفارت امریکا توسط ...

ببینید »