گزارش های ویژه

از جمله رفتگان این راه دراز

همراه با دکتر علیرضا نوری زاده در این برنامه یادی می کنیم از درگذشتگان در عرصه های مختلف فرهنگی، هنری و سیاسی که امسال در میان ما نیستند. با ما همراه باشید.

ببینید »

خط امام | پشت پرده های ۱۳ آبان ۵۸

در این ویژه برنامه همراه با دکتر علی رضا نوری زاده نگاهی خواهیم داشت به زوایای پنهان و ناگفته های پشت پرده از ۱۳ آبان ۱۳۵۸ (برابر با ۴ نوامبر ۱۹۷۹) و اشغال سفارت امریکا توسط ...

ببینید »

گفتگو با محمود مرادخانی

در این ویژه برنامه که توسط “محمدرضا شاهید” و به کوشش تیم تهیه کننده ایران فردا در دفتر فرانسه تهیه شده است، پای صحبت های آقای “محمود مرادخانی” خواهر زاده ی “سید علی خامنه ای” ولی ...

ببینید »