گزارش های ویژه

برگزیده های هفته پنجشنبه ۲۲ مهر

در این برنامه شما را دعوت می کنیم به دیدن بخش دوم از مناظره دکتر صادق زیباکلام (استاد سرشناس دانشکده حقوق دانشگاه تهران) با شهریار زرشناس با مبحث ما، غرب و مدرنیته. با ما همراه باشید.

ببینید »

برگزیده های هفته چهارشنبه ۲۱ مهر

در این برنامه شما را دعوت می کنیم به دیدن بخش اول از مناظره دکتر صادق زیباکلام (استاد سرشناس دانشکده حقوق دانشگاه تهران) با شهریار زرشناس با مبحث ما، غرب و مدرنیته. با ما همراه باشید.

ببینید »

برگزیده های هفته سه شنبه ۲۰ مهر

در این برنامه شما را دعوت می کنیم به دیدن مناظره دکتر صادق زیباکلام (استاد سرشناس دانشکده حقوق دانشگاه تهران) با حسین خسروپناه درباره روشنفکری. با ما همراه باشید.

ببینید »