001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

گزارش های ویژه

برگزیده های هفته دوشنبه ۲۶ مهر

در این برنامه شما را دعوت می کنیم به دیدن بخش دوم از مناظره دکتر صادق زیباکلام (استاد سرشناس دانشکده حقوق دانشگاه تهران) با قدیری ابیانه با مبحث مذاکره با آمریکا، خدمت یا خیانت. با ما ...

ببینید »

برگزیده های هفته جمعه ۲۳ مهر

در این برنامه شما را دعوت می کنیم به دیدن بخش اول از مناظره دکتر صادق زیباکلام (استاد سرشناس دانشکده حقوق دانشگاه تهران) با قدیری ابیانه با مبحث مذاکره با آمریکا، خدمت یا خیانت. با ما ...

ببینید »

برگزیده های هفته پنجشنبه ۲۲ مهر

در این برنامه شما را دعوت می کنیم به دیدن بخش دوم از مناظره دکتر صادق زیباکلام (استاد سرشناس دانشکده حقوق دانشگاه تهران) با شهریار زرشناس با مبحث ما، غرب و مدرنیته. با ما همراه باشید.

ببینید »

برگزیده های هفته چهارشنبه ۲۱ مهر

در این برنامه شما را دعوت می کنیم به دیدن بخش اول از مناظره دکتر صادق زیباکلام (استاد سرشناس دانشکده حقوق دانشگاه تهران) با شهریار زرشناس با مبحث ما، غرب و مدرنیته. با ما همراه باشید.

ببینید »

برگزیده های هفته سه شنبه ۲۰ مهر

در این برنامه شما را دعوت می کنیم به دیدن مناظره دکتر صادق زیباکلام (استاد سرشناس دانشکده حقوق دانشگاه تهران) با حسین خسروپناه درباره روشنفکری. با ما همراه باشید.

ببینید »