Blog Archives

مشروطیّت: ضعف‌ها و ظرفیّت‌های یک جنبشِ ناتمام (بخش دوم)، علی میرفطروس

سالها پيش از ظهور آيت الله خمينى،فلسفۀ «ولايت»(چه دينى، چه لنينى) و تئورى انقلاب اسلامى بوسيلۀ روشنفكران و «فیلسوف»هاى ما تدوين شده بود، فلسفه اى كه ضمن مخالفت با نهالِ نورسِ تجدّدگرائىِ عصر رضاشاه و محمدرضاشاه، ...

ببینید »

چمتای ۳۵۲ – سرزمین قیام و سرود

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با دنیا آشنا می شویم. از سبک های کاری و ساز های متفاوت میگیم و همین طوراز خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان و مکان فراتر ...

ببینید »

زیر آسمان پاریس شنبه ۱۰ آبان

زیر آسمان پاریس ویژه برنامه ای است از محمدرضا شاهید خبرنگار باسابقه و قدیمی رادیو تلویزیون ملی ایران که اکنون با واکاوی مهمترین رویدادهای خبری از دریچه نگاه خبرسازان فرانسوی هر هفته ما را به یک ...

ببینید »

انسانیت و ایرانیت: فرهنگ قاسمی و محمدرضا شاهید :عباس معیری، انتخابات امریکا، مکرون و اسلامیست های افراطی

یادی از عباس معیری همرزم و هنرمند فرهیخته و آزادی خواهی که در اثر کرونا از بین رفت. آیا انتخابات آمریکا تاثیری در وضع جهان و ایران خواهد داشت؟ از مشکلات کشور داری، سخنان روزولت اللهیار ...

ببینید »