انسانیت و ایرانیت: فرهنگ قاسمی و محمدرضا شاهید :عباس معیری، انتخابات امریکا، مکرون و اسلامیست های افراطی

یادی از عباس معیری همرزم و هنرمند فرهیخته و آزادی خواهی که در اثر کرونا از بین رفت.
آیا انتخابات آمریکا تاثیری در وضع جهان و ایران خواهد داشت؟
از مشکلات کشور داری، سخنان روزولت اللهیار صالح سفیر کبیر ایران در آمریکا در ارتباط با دکتر مصدق.
ارتجاع در مقابل مدرنیسم و لائیسیته قد علم کرده است، حمله طالبان به یک مدرسه در خطرات کابل و کشته شدن ۲۴ دانش آموز و بیش از ۶۰ نفر زخمی.

یوتیوب