انسانیت و ایرانیت: فرهنگ قاسمی و ،محمدرضا شاهید : گسترش تجاوز به حقوق بشر

نسرین ستوده، گیتی پورفاضل، برادران افکاری، آرزو قاسمی…زندانیان اعتراضات آبان‌ماه را آزاد کنید. مانور نظامی ایران در تنگه هرمز. وضعیت اسفناک تغذیه در چهار کشور آفریقایی، پرونده تجاوزات چین و ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از جمله مطالبی هستند که در این گفتگو مشاهده می کنید.

یوتیوب