انسانیت و ایرانیت: فرهنگ قاسمی و محمدرضا شاهید – جمهوری اسلامی در برابر بنیادهای بین المللی

ملت ایران کشتارهای ماه آبان ۱۳۹۸ را فراموش نکرده، از سازمان ها و مقامات بین المللی می خواهد با استفاده از همه امکانات خود کمک کنند تا کم و کیف آنچه را که جمهوری اسلامی، با شقاوتی بینظیر و جنایتی بی شرمانه در روزهای ۲۵ تا ۲۸ آبان‌ماه ۱۳۹۸ بر سر ملت ایران آورد را روشن و شفاف کرده و به جهانیان اعلام کند. ایرانیان از اقدام عفو بین المللی در رسیدگی به پرونده ایران در آبان ماه ۱۳۹۸ پشتیبانی می کند.

یوتیوب