سازهای ناکوک گوش نواز نیستند -بخش چهل و یکم

ویژه برنامه سازهای ناکوک گوش نواز نیستند از تلویزيون ایران فردا. با ما همراه باشید. منتظر شنیدن نظرات شما عزیزان در ارتباط با این برنامه هستیم.

دانلود

در برنامه امروز ابوالقاسم مصباحی شاهدC در دادگاه میکونوس اسرار تازه ای را از ایرانگیت و میکونوس و نقش آیت الله خامنه ای رهبر رژیم فاش میکند. با ما باشید…

برقراری روابط کامل میان اسرائیل و امارات و پی آمدهای آن میهمانان: علیرضا نوری زاده، رضا تقی زاده و منشه امیر جمعه ۲۴ مرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا…